Novosti

Prvi dobrotvorni koncert

Prvi dobrotvorni koncert u organizaciji Lige organiziran je 5. srpnja 1998. godine. Održan je u Katoličkome domu u Čakovcu, u suradnji s udrugom „Tu dobri su ljudi“. Prilikom koncerta dijelile su se brošure i letci  o rizičnim faktorima i ranim simptomima različitih sijela raka. Dio materijala pripremila je Županijska liga, a dio je dobiven od Hrvatske lige protiv raka.

Članak objavljen u listu Međimurje u srpnju 1998. godine
Članak objavljen u listu Međimurje u srpnju 1998. godine