Novosti

Osnivanje Kluba žena oboljelih od ginekoloških malignih tumora VITA

Povodom Dana mimoza 18. siječnja 2014. godine osnovan je peti, najmlađi, klub oboljelih od raka, Klub VITA. Klub okuplja žene oboljele od zloćudnih ginekoloških tumora.