Novosti

Osnivačka skupština Kluba žena operiranih na dojku

Ideja o osnivanju Kluba žena operiranih na dojku rodila se kod samog osnivanja Županijske lige. Tijekom 2000. godine Županijska liga protiv raka Čakovec, a posebno njen predsjednik dr. Hussein Saghir, uložili su puno energije u osnivanje Kluba žena operiranih na dojku Čakovec. Osnivačka skupština navedenog kluba održana je 14.  studenog 2000. godine.

Naziv kluba odabran je po uzoru na nazive već formiranih klubova u Hrvatskoj.

Klub 2010. godine dobiva novo ime: Nova Nada, ime koje ujedno i podsjeća na bivšu predsjednicu Kluba Nadu Marčec.

Zahvaljujući velikom angažmanu članica kluba Nova Nada, u Međimurju je  Nacionalni  program ranog otkrivanja raka dojke od samog početka njegove provedbe, najviši među svim županijama.

Zahvalu za nesebični i požrtvovni rad u Klubu na božićnom domjenku 2007. godine Nadi Marčec predao je Stjepan Barlović, jedini muškarac koji je član Kluba već niz godina.