Novosti

Po prvi puta obilježen Tjedan kretanja

Na inicijativu Međunarodno udruženja za Sport i kulturu, u listopadu 2012. godine prvi je puta obilježen Tjedan kretanja (Move Week) pod motom: 100 milijuna više Europljana aktivnih u sportu i tjelesnoj aktivnosti do 2020. godine.

Obilježavanju se odmah priključio Klub laringektomiranih te je u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije organizirao tjelesno vježbanje na otvorenom i natjecateljske sportske igre. Provedbu sportskih aktivnosti pomogla je Udruga građana Gardruža Gardinovec, a sportske su se aktivnosti odvijale u parku Županijske bolnice Čakovec i Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.