Postani član

Onkološka skrb je danas prvenstveno usmjerena na dijagnostičke procedure i metode liječenja. Oboljeli i članovi njihovih obitelji, povremeno se teško snalaze u novonastaloj situaciji, izloženi brojnim psihološkim, emocionalnim i praktičnim poteškoćama. Kako bi se oboljeli što uspješnije rehabilitirali i što brže vratili u obiteljsku i radnu zajednicu, neobično je važna pomoć i podrška osoba koje su prošle put liječenja i oporavka kao i pomoć stručnjaka koji se žele dodatno angažirati. Osim psihološke i moralne potpore, članovi u Klubu mogu dobiti informacije o novostima vezanima za ostvarivanje različitih prava iz zdravstvene zaštite, socijalno-ekonomskih prava, kao i prava na ortopedska pomagala.

Sukladno Statutu Županijske lige protiv raka Čakovec, članom Županijske lige može postati svaka punoljetna fizička osoba i pravna osoba, te udruga osoba liječenih od raka i udruge koje djeluju na području borbe protiv raka.

Članovi Županijske lige mogu biti klubovi kao svoji ustrojstveni oblici djelovanja koji nemaju svojstva pravne osobe i bave se prevencijom raka ili rehabilitacijom te davanjem podrške operiranim i liječenim osobama od raka.

Godišnja članarina je 7 €.

Preuzmite i ispunite obrazac pristupnice – obrazac možete osobno donijeti u naše prostore ili poslati na naš e-mail: