Novosti

Dan narcisa

Prve subote proljeća tradicionalno se obilježava Dan narcisa, spoj humanitarne akcije i javnozdravstvene kampanje. Cilj ove akcije je podizanje društvene svijesti o važnosti preventivnih pregleda dojki u svrhu ranog otkrivanja raka dojke i, posljedično, smanjenja smrtnosti.

U organizaciji članica Kluba Nova Nada, 25. je ožujka održan 27. Dan narcisa. Akciju su podržali djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, učenici Srednje škole Čakovec te građani diljem Međimurja. U akciji je ukupno prikupljeno 11 010,03 €, a troškovi su iznosili oko 2900 €. Preostala financijska sredstva, namijeniti će se za nabavu igala za core biopsiju dojke te za rehabilitaciju oboljelih članova klubova.