Novosti

Osnivačka Skupština Županijske lige protiv raka Čakovec

Osnivačka Skupština Županijske lige protiv raka Čakovec održana je 13. siječnja 1998. godine u Županijskoj bolnici Čakovec.  Inicijator osnivanja bila je prim. Marija Hegeduš Jungvirth, koja je dugi niz godina surađivala s rukovodstvom i brojnim entuzijastima Hrvatske lige protiv raka.  Zahvaljujući velikom angažmanu prim. Marije Hegeduš Jungvirth, rad Županijske lige protiv raka Čakovec, prepoznat je ne samo u Međimurju već i u cijeloj našoj zemlji.  Na Osnivačkoj je Skupštini bio prisutan i prof. dr. Ivo Mlinarić, dopredsjednik Hrvatske lige protiv raka, čija podrška nije izostala ni narednih godina.

Osnovana Liga protiv raka